Ślub cywilny: co trzeba zrobić żeby wziąć ślub cywilny, jak przebiega proces, formalności i ile kosztuje

Ślub cywilny to popularna forma legalizacji związku, która jest wybierana przez wiele par w Polsce. Decydując się na takie rozwiązanie, warto dobrze zrozumieć wszystkie formalności i wymagania, które trzeba spełnić, aby ten wyjątkowy dzień przebiegł bezproblemowo. W tym artykule przedstawiamy kompleksowy przewodnik, który pomoże każdej parze krok po kroku przejść przez proces zawarcia ślubu cywilnego.

Kto może wziąć ślub cywilny w Polsce?

Ślub cywilny w Polsce mogą zawrzeć osoby, które spełniają określone warunki prawne. Przede wszystkim, obie strony muszą być pełnoletnie, co oznacza, że muszą mieć ukończone 18 lat. Istnieją jednak wyjątki, na przykład kobieta, która ukończyła 16 lat, może wziąć ślub, jeśli uzyska na to zgodę sądu. Osoby, które chcą zawrzeć ślub cywilny, nie mogą być aktualnie w innym związku małżeńskim ani nie mogą być ze sobą spokrewnione lub spowinowacone w sposób, który wykluczałby zawarcie małżeństwa. To oznacza, że ślubu nie mogą wziąć na przykład rodzeństwo czy inne osoby będące w linii prostej krewności.

Oprócz wymogów związanych z wiekiem i stanem cywilnym, kandydaci na małżonków muszą również dostarczyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą ich tożsamość i zdolność prawną do zawarcia małżeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, które już były małżonkami – muszą one przedstawić dokumenty potwierdzające rozwiązanie poprzedniego związku.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego?

Proces zawarcia ślubu cywilnego wymaga od par przygotowania i przedłożenia w urzędzie stanu cywilnego (USC) szeregu dokumentów. Podstawowymi dokumentami są ważne dowody osobiste lub paszporty, które potwierdzają tożsamość narzeczonych. Para musi także przedłożyć dowód opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa, który aktualnie wynosi 84 złote.

W przypadku, gdy jedno lub oboje z narzeczonych nie są obywatelami Polski, konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa z poprzedniego związku, czy dokument potwierdzający zdolność prawną do zawarcia małżeństwa według prawa kraju pochodzenia. Te dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo poza siedzibą USC, muszą złożyć odpowiedni wniosek oraz ustalić z kierownikiem USC miejsce ceremonii, które musi zapewniać odpowiednią uroczystość i bezpieczeństwo uczestników. Ta opcja wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 1000 złotych.

Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego zawsze warto skonsultować się z kierownikiem USC, który może udzielić szczegółowych informacji i pomóc w prawidłowym przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Jakie są opłaty związane z ceremonią ślubu cywilnego?

Decyzja o zawarciu ślubu cywilnego pociąga za sobą konieczność uregulowania określonych opłat skarbowych. Standardowa opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 złote, jednak to tylko jedna z wielu możliwych opłat, które mogą pojawić się w trakcie organizacji ślubu.

Jeśli para decyduje się na ceremonię poza urzędem stanu cywilnego, na przykład w plenerze czy w innej uroczystej lokalizacji, koszt ten wzrasta o dodatkową opłatę w wysokości 1000 złotych. Ta opłata dodatkowa jest wymagana, gdyż organizacja ślubu poza urzędem wymaga większego zaangażowania ze strony urzędników i często też dodatkowego przygotowania miejsca.

Istnieją także sytuacje wyjątkowe, kiedy to opłata za ślub poza urzędem może być umorzona, na przykład gdy ślub odbywa się w szpitalu z powodu zagrożenia życia jednego z narzeczonych, lub w innych szczególnych okolicznościach, takich jak pozbawienie wolności. W takich przypadkach decyzja o umorzeniu opłaty leży w gestii kierownika USC.

Dodatkowo, za zezwolenie na skrócenie oczekiwania na ślub – co jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga uzasadnienia – należy zapłacić 39 złotych. Opłaty te są zazwyczaj uiszczane w momencie składania dokumentów, a ich wysokość może być różna w zależności od lokalnych przepisów i wyjątków określonych przez poszczególne USC.

Jak wygląda ceremonia ślubu cywilnego?

Ceremonia ślubu cywilnego jest momentem, w którym dwoje ludzi formalnie i prawnie łączy się w związek małżeński. Ceremonia ta odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i musi spełniać określone prawem warunki, aby była ważna.

Podczas ceremonii, której może przewodniczyć kierownik USC lub upoważniony przez niego urzędnik, narzeczeni muszą złożyć oświadczenia, że wstępują w związek małżeński i nie są świadomi żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających zawarcie tego małżeństwa. Oświadczenia te składa się w obecności przynajmniej dwóch świadków, którzy również muszą być pełnoletni.

Ceremonia może odbyć się w urzędzie stanu cywilnego lub w dowolnie wybranym miejscu, które zapewnia odpowiednią uroczystość i bezpieczeństwo uczestników. W przypadku ceremonii poza urzędem, narzeczeni oraz urzędnik muszą upewnić się, że miejsce to jest odpowiednio przygotowane na tę okoliczność.

Ważnym aspektem jest także obecność tłumacza, jeśli którykolwiek z narzeczonych lub świadków nie mówi biegle po polsku. Tłumacz taki musi być tłumaczem przysięgłym, co gwarantuje prawidłowość i oficjalność tłumaczenia podczas uroczystości.

Po złożeniu oświadczeń i potwierdzeniu ich przez kierownika USC, małżeństwo zostaje formalnie zawarte, a urząd stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa. Narzeczeni otrzymują jeden skrócony odpis aktu małżeństwa bezpłatnie, który stanowi oficjalny dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego.

Ceremonia ślubu cywilnego jest momentem pełnym emocji i ma swoją uroczystą oprawę, jednak wymaga także odpowiedniego przygotowania i zrozumienia procedur, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem i przepisami prawnymi.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.