Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?

Jednym z podstawowych skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej. Jednak nie jest to reguła absolutna – małżonkowie mogą zdecydować, że skutek ten nie powstanie, a tym samym każdy z nich będzie na własny rachunek gromadzić majątek. W tym celu należy zawrzeć umowę majątkową małżeńską, zwaną intercyzą. Jakie są dokładnie skutki rozdzielności majątkowej?

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa Warszawa cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród małżonków prowadzących własną działalność biznesową czy podejmujących ryzykowne transakcje finansowe. Wynika to z faktu, że rezygnacja z majątkowej wspólności ustawowej oznacza, iż każdy małżonek ma tylko swój majątek, którym może swobodnie obracać. Jednocześnie nie odpowiada on za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka, a ewentualna egzekucja komornicza nie może zostać skierowana do jego majątku. I właśnie z tego względu rozdzielność może świetnie zabezpieczyć interesy majątkowe małżonków.

Rozdzielność majątkowa po ślubie – jak ją załatwić?

Rozdzielność majątkowa po ślubie zawsze musi być wolną decyzją obydwojga małżonków. Nikogo nie można zmusić do tego rodzaju kroku. Wynika to z faktu, że rozdzielność majątkowa jest wprowadzana pomiędzy małżonkami na podstawie umowy, a tym samym do jej zawarcia niezbędne jest złożenie dwóch zgodnych oświadczeń woli. Umowa, na mocy której ustanawia się rozdzielność majątkową, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie będzie ona nieważna, dlatego tego warunku nie można omijać.

Rozdzielność majątkowa przed ślubem – czy jest możliwa?

Warto podkreślić, że nie ma przeszkód, aby umowę w sprawie rozdzielności majątkowej zawrzeć także przed ślubem. Wówczas zacznie ona obowiązywać automatycznie od dnia zawarcia małżeństwa. Tym samym nigdy nie dochodzi pomiędzy nimi do powstania ustawowego ustroju wspólności majątkowej, a co za tym idzie, nie powstają żadne wątpliwości co do możliwych skutków wspólności majątkowej. Jeżeli więc przyszli małżonkowie są zdecydowani na rozdzielność majątkową, nie warto, aby zwlekali z załatwieniem formalności związanych z tą umową. W praktyce zawarcie jej jeszcze przed ślubem może uwolnić ich od wielu problemów. Zwłaszcza że umowę majątkową małżeńską zawsze można rozwiązać.

Co to jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

W przypadku, gdy małżonkowie decydują się na rozwiązanie rozdzielności majątkowej, może okazać się, że dorobili się majątku, który należałoby w jakiś sposób rozliczyć. W tym celu najlepiej skorzystać z instytucji rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Polega to na tym, że po ustaniu rozdzielności – przykładowo w wyniku rozwodu – ten z małżonków, którego dorobek okaże się mniejszy, ma prawo żądać jego wyrównania. Przy czym taka możliwość musi zostać jednoznacznie zastrzeżona w umowie wprowadzającej rozdzielność majątkową.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.