Rozwód czy separacja – na co się zdecydować?

Rozpad małżeństwa to pewien proces. Raz następuje on szybciej, innym razem wolniej. Jednak przeważnie od pierwszych problemów do orzeczenia rozwodu przez sąd mija sporo czasu. Warto pamiętać, że rozwód to nie jedyne wyjście. Można jeszcze skorzystać z separacji. Jak wybrać pomiędzy tymi rozwiązaniami? Okazuje się, że najlepiej pamiętać o kilku kwestiach.

Co to jest rozwód?

Rozwody zdarzają się coraz częściej, a w wielu miastach są one wręcz codziennością w działalności sądów. Dobrym przykładem jest tu Wrocław Adwokat pracujący w tym mieście bez problemu może pomóc swoim klientom w sprawach rozwodowych. Rozwód oznacza definitywny koniec małżeństwa. Oczywiście w sensie prawnym, gdyż sąd orzeka go wówczas, kiedy małżeństwo faktycznie dobiegło końca. W języku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sytuację tę określa się jako trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ustawodawca ma tu na myśli całkowity rozkład wszelkich więzi łączących małżonków – zarówno o charakterze uczuciowym, jak i ekonomicznym.

Na czym polega separacja?

Jak podnosi adwokat Wrocław rozwód nie jest jedynym rozwiązaniem trudności w małżeństwie. Niekiedy związek da się jeszcze uratować, a wtedy warto zastanowić się nad skorzystaniem z separacji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza orzeczenie przez sąd separacji wtedy, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Nie musi być on trwały i właśnie ta okoliczność odróżnia separację od rozwodu. Separacja nie oznacza ustania małżeństwa, stąd małżonkowie nią objęci nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego czy powrócić do swojego poprzedniego nazwiska, ani podzielić majątku wspólnego.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu, sąd orzeknie rozwód. Chyba że jest on z innych przyczyn niedopuszczalny, np. z tego powodu, że rozwód rodziców mógłby godzić w dobro ich dzieci. Zresztą tego rodzaju okoliczności sąd bada także przy separacji. Jej orzeczenie na podstawie samych oświadczeń małżonków jest możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Po prostu dobro dzieci nigdy nie może być zagrożone – ani separacją, ani tym bardziej rozwodem. Sądy zawsze na to zwracają uwagę.

Jak wybrać między rozwodem a separacją?

Jak już wspomniano, z separacji najczęściej korzysta się, kiedy istnieją jeszcze szanse na uratowanie małżeństwa. Tym samym, kiedy takich szans nie ma, przeważnie nie warto czekać z rozwodem. Wszystko zależy od oceny sytuacji, w której znaleźli się małżonkowie. Warto spojrzeć na nią okiem doświadczonego prawnika od spraw rodzinnych. Praktyka w prawie rodzinnym bardzo często pozwala trafnie ocenić, czy separacja jest dobrym rozwiązaniem, czy też lepiej od razu złożyć pozew o rozwód. Co prawda ostateczna decyzja w tym zakresie należy do tego, kto zgłosił się do adwokata od spraw rodzinnych, ale zawsze lepiej podjąć ją po zasięgnięciu profesjonalnej porady prawnej. Zresztą jest to zasada sprawdzającą się w wielu innych obszarach.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.