Podział majątku po rozwodzie – o czym warto wiedzieć?

W typowych przypadkach, a więc wówczas, gdy małżonkowie nie zawarli intercyzy, w czasie małżeństwa większość tego, co nabywają, jest wspólne. Po rozwodzie więc trzeba podzielić majątek wspólny. Dzięki temu każdy z byłych małżonków otrzymuje na własność swoją część majątku. Jak załatwić taki podział i z czym on się wiąże? Możliwości są dwie, a wybór sposobu podziału zależy od samych zainteresowanych.

Dwie możliwości podziału

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego, który – co warto wiedzieć – jest wydawany przez sąd okręgowy, oznacza definitywny koniec małżeństwa, a tym samym kres małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie oznacza to jednak, że majątek, który małżonkowie wspólnie zgromadzili, automatycznie ulega podziałowi. Zawsze niezbędne tu jest przeprowadzenie stosownej procedury, gdyż – choć sąd rozwodowy ma takie prawo – rzadko kiedy podział jest przeprowadzany w samym wyroku orzekającym rozwód. Jest to właściwie niespotykane rozwiązanie.

Byli małżonkowie mogą podzielić swój majątek na dwa sposoby: rozpoczynając specjalne postępowanie przed sądem, bądź zawierając między sobą umowę. Zawsze warto dopilnować wszystkich formalności dotyczących podziału. Zwłaszcza że rozwody w Gdańsku przeważnie kończą się koniecznością podziału naprawdę cennego majątku. Nadmorska okolica jednego z najpopularniejszych miast w Polsce zdecydowanie sprzyja gromadzeniu wartościowych składników majątkowych, zwłaszcza nieruchomości.

Jak ugodowo podzielić majątek?

Adwokat w Gdańsku przypomina, że podział majątku w drodze umowy, a więc ugodowo, możliwy jest tylko wówczas, gdy byli małżonkowie porozumieli się co do sposobu podziału. Chodzi tu zwłaszcza o ustalenie co i na jakich zasadach przypadnie każdemu z nich. Możliwości są właściwie nieograniczone, np. fizyczny podział składników majątkowych, sprzedaż całości i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży, przekazanie majątku jednemu z małżonków w zamian za spłatę drugiego.

Teoretycznie umowa dotycząca podziału majątku po rozwodzie może zostać zawarta w dowolnej formie, nawet ustnie. Jednak, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, np. dom, mieszkanie, bądź działka gruntu, niezbędne będzie sporządzenie aktu notarialnego. W praktyce najczęściej umowa musi mieć właśnie formę notarialną. Gdyby zaś byłym małżonkom nie udało się wypracować porozumienia, to jak mogą podzielić swój majątek? Pozostaje tylko sprawa sądowa.

Jak wygląda podział majątku przed sądem?

Majątek wspólny zawsze może zostać podzielony przez sąd. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek, w którym należy przedstawić, co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego, oraz zaproponować sposób podziału. Wniosek ten uruchamia postępowanie, w którym swoje stanowisko może złożyć każdy z małżonków. Sąd zaś nie jest nimi związany, aczkolwiek zawsze musi je wziąć pod uwagę. Jeżeli postanowienie sądu nie zostanie zaskarżone do wyższej instancji, to kończy sprawę. Wtedy każdy z małżonków staje się wyłącznym właścicielem swojej części.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.